Friluftsgruppen

- För ett livslångt äventyr

Allemansrätten

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke.

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allas tillgång till och ansvar för naturen på ett övergripande sätt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten.

Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen.
Du använder dig av allemansrätten när du går en promenad i skogen, paddlar kajak, klättrar eller sitter på en sten och tänker.

Oftast är den alldeles naturlig för oss. För att alla ska kunna njuta av naturen behöver vi
ta hänsyn till natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra som är ute.

Vi kan sammanfatta det i att inte störa – inte förstöra!

Allt om Allemansrätten finns att läsa här: http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-8521-6.pdf?pid=4203

 

Friluftsgruppen © 2015 Frontier Theme