Friluftsgruppen

- För ett livslångt äventyr

EN NATURLIG CHANS

En naturlig chans

Människan har under årmiljonerna anpassat sig till att leva i naturen. Den miljön har utvecklat vår spontana uppmärksamhet. Vi har lärt oss reagera på farliga saker som spindlar, ormar och höga höjder. I tätorter, en miljö konstruerad av och för människan, krävs att vi istället använder mängder av energikrävande riktad koncentration.
Den behövs för att bearbeta olika problem, för att stänga ute ovidkommande information och ljud, den krävs t.ex. vid bilkörning och när vi ställs inför krånglande datorer, situationer som lätt orsakar stressreaktioner och där vi inte kan använda våra spontana reflexer. Det är endast i naturen vi kan få vila eftersom vi där spontant kan tolka intrycken.
I naturen kan vi alltså lita till vår spontana uppmärksamhet och den riktade, energikrävande, koncentrationen kan få vila.

Projektet en naturlig chans syftar till att främja naturupplevelser för barn och unga i utanförskap med funktionsnedsättning. Projektet har till syfte och mål att främja kamratskap, att väcka, samt bibehålla ett intresse för hälsofrämjande naturupplevelser för barn och unga. Naturen räknas till vår främsta äventyrslekplats och bör vara en naturlig tillgång i var människas barndom och uppväxt.

Friluftsgruppen vill upplysa sin tacksamhet till de som gör projektet möjligt.

Skandias stiftelse Idéer för Livet

Stiftelsen arbetar för ett tryggare samhälle genom att stötta projekt som främjar verksamhet för barn och ungdomar.

Stiftelsen Hierta-Retzius Stipendiefond

Stödjer sociala ändamål rörande undervisning, utbildning och uppfostran, framför allt i praktisk och etisk riktning.

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne

Ger stöd för sociala ändamål i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år.

Malmö Stad – Fritidsförvaltningen

Fritidsförvaltningen är kommunens centrala förvaltning för fritidsfrågor, och arbetar för att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.

Friluftsgruppen tackar ödmjukast för ert stöd och förtroendet för vårt projekt.
Dessa medel kommer att möjliggöra fler friluftsupplevelser året runt.

Fotomontage av Friluftsgruppens medlemmar

Fotomontage av Friluftsgruppens medlemmar

Friluftsgruppen © 2015 Frontier Theme