Friluftsgruppen

- För ett livslångt äventyr

Naturen läker

Det har börjat att publiceras fler forskningsrapporter runt omkring världen, vilket har blivit översatta till Svenska.

Naturen som kraftkälla: Naturen har alltid försett människor med en stor mängd varor och tjänster. Med en modern term talar vi om ekosystemtjänster, exempelvis luftrening, klimatutjämning,vattenrening och bullerdämpning. Men även möjligheten till rekreation och hälsa är en tjänst som ekosystemen ger oss.Samhället inser allt mer att naturvård, friluftsliv, fysisk aktivitet och hälsa hör nära samman. Insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan växer i takt med att stress och utbrändhet ökar och en stillasittande livsstil och fetma blir allt större samhällsproblem.

 

20 argument för friluftsliv-hälsoekomin: Naturen är en resurs för bättre folkhälsa och bör nyttjas mer effektivt än idag. Denna broschyr beskriver varför. I Norden, liksom hos världens i-länder i övrigt, drabbas stora delar av befolkningen av både fysisk och psykisk ohälsa pga. sina levnadsvanor. Det är samhällets ansvar att försöka åtgärda de faktorer som skapar en sådan onödig sjukdomsbörda. Att ta till vara naturens hälsobringande effekter är både kostnadseffektivt och en viktig strategi för att motverka hälsans ojämlika fördelning hos befolkningen. Att arbeta över yrkeskategorier och landsgränser för ökad användning av naturen både för folkhälsan och miljöns skull är ett sätt – en pusselbit.

Friluftsgruppen © 2015 Frontier Theme