Friluftsgruppen

- För ett livslångt äventyr

Friluftsgruppen är nu medlemmar i MiP & MISO.

Friluftsgruppen är nu medlemmar i MIP och MISO.

MIP är en unik organisation som tillvaratar och företräder de ideella föreningarna i Malmö, och idag ingår 240 föreningar med varierande verksamheter. MIP stimulerar till mångfald samt är aktiv i projekt som leder till föreningsutveckling.

MISO bildades 1974 och förkortningen står för Malmö Idrottsföreningars Samorganisation. MISO har till uppgift att företräda idrottsföreningar i Malmö. MISO är ett kontaktorgan inför Malmö Kommun Fritidsnämnden och andra nämnder samt främjar samarbetet mellan idrottsföreningar, idrottssammanslutningar och andra ideella organisationer i Malmö.

MIP_Medlemslogo-darkgreen_platta_1        miso-logga

Friluftsgruppen © 2015 Frontier Theme